''Μετάνοια'' Ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης των γεγονότων που έρχονται Μ.Μόρφου Νεόφυτος


Από την μια το θυμιατό και από την άλλη το πούρο

Πως να μιλήσουμε για τα πνευματικά, όταν η ζωή μας είναι τόσο ρυπαρή; Κι όμως το κάνουμε. Και το κάνουμε φωνακτά, το κάνουμε επιδεικτι...