Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Ο αγώνας κατά των παθών

– Γέροντα, ὅπως βλέπω τον ἑαυτό μου, κάθε μέρα γίνομαι χειρότερη, τί θα γίνη;
– Κοίταξε, εὐλογημένη, ὑπάρχουν τρία στάδια. Στο πρῶτο στάδιο, ὁ Θεός δίνει καραμέλες και σοκολάτες, γιατί βλέπει την ἀνάγκη και την ἀδυναμία τῆς ψυχῆς.
Στο δεύτερο, παίρνει λίγο την Χάρη Του για παιδαγωγία, για να καταλάβη ὁ ἄνθρωπος ὅτι χωρίς την βοήθειά Του δεν μπορεῖ να κάνη το παραμικρό, ὥστε να ταπεινωθῆ και να αἰσθανθῆ την ἀνάγκη να καταφύγη σ᾿ Αὐτόν. Και το τρίτο στάδιο εἶναι μια μόνιμη και σταθερη καλη πνευματικη κατάσταση.
Ἐσύ βρίσκεσαι ἀνάμεσα στο δεύτερο και τρίτο στάδιο. Προχωρᾶς λίγο, μετά ξεχνᾶς την ἀδυναμία σου, παίρνει ὁ Χριστός την Χάρη Του, ἀπογυμνώνεσαι ἀπό την θεία Χάρη, βλέπεις ξανά την ἀδυναμία σου και συνέρχεσαι.
Ἂν μοῦ ἔλεγες ὅτι, ὅσο προχωρᾶς, εἶσαι καλύτερα, θα φοβόμουν, γιατί θα ἔβλεπα ὅτι ἔχεις ὑπερηφάνεια. Τώρα ὅμως που λες ὅτι ὅλο και πιο χάλια βλέπεις τον ἑαυτό σου, ἐγώ χαίρομαι, γιατί βλέπω ὅτι εἶσαι καλά. Μη φοβᾶσαι. Ὅσο προχωράει κανείς, τόσο περισσότερο βλέπει τις ἐλλείψεις του και τις ἀτέλειές του και αὐτό εἶναι πρόοδος.
Ὁ Καλός Θεός θέλει να ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τα πάθη μας, ἀλλά, ἂν ἔχουμε ὑπερηφάνεια ἢ προδιάθεση ὑπερηφανείας, δεν μᾶς βοηθάει να ἀπαλλαγοῦμε, γιατί θα νομίζουμε ὅτι το κατορθώσαμε χωρίς την δική Του βοήθεια.
Γι᾿ αὐτό, ὅταν παρακαλοῦμε τον Θεό με ὅλη την καρδιά μας να μᾶς βοηθήση να ἀπαλλαγοῦμε ἀπό ἕνα πάθος και δεν μᾶς βοηθάη, πρέπει ἀμέσως να καταλάβουμε ὅτι πίσω ἀπό αὐτό το πάθος κρύβεται ἄλλο μεγαλύτερο, και αὐτό εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια. Ἐπειδή δηλαδή δεν βλέπουμε την ὑπερηφάνεια, ἀφήνει ὁ Θεός να παραμένη το πάθος που βλέπουμε, π.χ. ἡ γαστριμαργία, ἡ φλυαρία, ὁ θυμός κ.λπ., για να ταπεινωνώμαστε.
Ὅταν σιχαθοῦμε πια τα πάθη μας ἀπό τις συνεχεῖς πτώσεις μας, γνωρίσουμε την ἀδυναμία μας και ταπεινωθοῦμε, τότε μᾶς βοηθάει ὁ Θεός και ἀνεβαίνουμε δύο‐δύο τα πνευματικά σκαλιά.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γέροντας Παΐσιος: Η ιστορία και η σημασία του κομποσχοινιού

- Γέροντα, ποιά σημασία έχει το κομποσχοίνι; - Το κομποσχοίνι είναι μια κληρονομιά, μια ευλογία, που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες μ...