Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Νεοειδωλολατρία. Μέρος πρώτο

Ένα από τα σύγχρονα παρακλάδια του αποκρυφυσμού και της Νέας Εποχής είναι η νεοειδωλολατρία ή ο νεοπαγανισμός. Πρόκειται γιά ένα πολυποίκιλο Θρησκευτικό μόρφωμα, που προσπαθεί ν’ άναβιώσει τις “φυσικές θρησκείες” κά­θε χώρας, δηλαδή τις πανάρχαιες τοπικές θρησκευτικές δοξασίες. `Ως στόχο του προβάλλει τήν “απελευθέρωση” του άνθρώπου άπ’ όλα τά “κυρίαρχα πνευματικά κατε­στημένα” (καί ιδιαίτερα άπό τό χριστιανισμό), τά όποία τόν “καταπιέζούν”, καί τήν έπαναστροφή του στή “θεά Φύση” καί στις προγονικές πνευματικές του ρίζες.
Γεννή­θηκε στή Δύση καί πέρασε καί στήν `Ελλάδα μέ τό σύν­θημα: “‘Επιστροφή στήν πατρώα θρησκεία, στήν ευγενέ­στερη θρησκεία που δημιουργήθηκε ποτέ”! Δεκάδες σω­ματεία μέ “άρχαιολατρικό” χαρακτήρα καί έντυπωσιακές έπωνυμίες δραστηριοποιούνται στή χώρα μας. Τά μέλη τους παρουσιάζονται ώς λάτρεις του άρχαιοελληνικού πολιτισμού, αποφεύγούν, ωστόσο, μέ έπιμέλεια κάθε αναφορά στούς μονοθεϊζοντες αρχαίούς σοφούς συγγραφείς Ξενοφάνη, `Ηράκλειτο, Ευριπίδη, Πλάτωνα, ‘Αριστοτέλη κ.α., οι οποίοι, οπως ειναι γνωστό, απέρριψαν χλευάζοντας τή θρησκεία του Δωδεκάθεου.
Καθετί τό χριστιανικό έρεθίζει υπερβολικά τούς νεοειδωλολάτρες, γι’ αυτό έπιτίθενται μέ χυδαίες έκφράσεις έναντίον του Χριστού και τής ‘Εκκλησίας μας, συκοφαντώντας την για δήθεν “ανείπωτα έγκλήματά της κατά του `Ελληνισμού”! Πολεμούν με λύσσα τις “Αγίες Γραφές, καί κυρίως τήν Παλαιά Διαθήκη, ώς “ανθελληνικές”, ένώ αποκαλούν είρωνικά τούς χριστιανούς “έβραιόδουλους”, “παραμυθολόγους”, “λειψανολάτρες”, γιά νά μην αναφερθούμε σε άλλους βαρύτε ρους χαρακτηρισμούς.
Κατηγορούν τό Βυζάντιο σάν την “πιό σκοτεινή καί έφιαλτική περίοδο τής Ιστορίας”, αποσιωπώντας έσκεμμένα πώς, χάρη στόν μεγάλο πολιτισμό του, διασώθηκε ή άρχαιοελληνική μας κληρονομιά. Οι αρχές η ηθική και η κοσμολογία τους απηχούν απόλυτα τή σύγχρονη συγκρητιστική καί πανθεϊστική “Θεολογία” τής Νέας ‘Εποχής.
Απόσπασμα από το βιβλίο «Οι δαίμονες και τα έργα τους»
Ιερά Μονή Παράκλητου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι πρέπει να ξέρουμε για τους λογισμούς

Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Ἀρχιμανδρίτης) Ὅποιος θέλει νὰ προσεύχεται μὲ καθαρὸ νοῦ, πρέπει νὰ μὴ μαθαίνει τὰ νέα τῶν ἐφημερίδων, νὰ μὴ διαβάζει...