Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Νεοειδωλολατρία. Μέρος δεύτερο

Δέν δέχονται καμιάν έξωκοσμική ύπαρξη (Θεου, πνευμάτων, ψυχής), απορρίπτούν τή διάκριση καλού καί κακού, δέν ύπάρχονν για αυτούς “ηθικά δεσμά”, πιστεύουν στό κάρμα (μοίρα), στή μετενσάρκωση, στον πνευματισμό, στή μαγεία καί στις σύγχρονες τεχνικές τής μαντείας. Οί περισσότερες άπό τίς νεοειδωλολατρικές όμάδες έχουν συστήσει άπό κοινού καί την “έκκλησία” τους, τη “Μεγάλη ‘Εθνική ‘Εκκλησία τών `Ελλήνων”. Τίς ίδέες τους τίς προωθούν τόσο μέσω δεκάδων καλαίσθητων πε ριοδικών όσο καί, κυρίως, μέσω τηλεοπτικών καί ραδιοφωνικών έκπομπών, οί σταθμοί τών όποίων τούς ανοίγουν διάπλατα τίς πόρτες.
‘Επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους, όπου επιδίδονται σέ λατρευτικές τελετές καί προ­σευχές πρός τούς ολύμπιους ψευτοθεούς.
Δέν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πίσω άπό τά νεοει­δωλολατρικά αυτά φαινόμενα κρύβονται τά πονηρά πνεύ­ματα, όπως, άλλωστε, συνέβαινε καί σέ όλα τά παλαιά είδωλολατρικά Θρησκεύματα. Φτάνει ν’ ανατρέξουμε στήν πρώιμη εποχή του χριστιανισμού, γιά νά δούμε τούς άνα­ρίθμητονς άγιους μάρτυρες, θύματα τής είδωλολατρικής Θηριωδίας, ν’ αποδεικνύουν μέ τή Θυσία καί τά Θαύματά τους ότι τά εϊδωλα ήταν κατοικίες τών πονηρών πνευμά­των καί ότι ή λατρεία τών ολύμπιων ψευτοθεών ήταν ουσιαστικά λατρεία τών δαιμόνων.
“Εγραφε χαρακτηρι­στικά ό άγιος Κυπριανός: «Τά εϊδωλά είναι δαίμονες καί οί Θυσίες πρός τούς θεούς είναι καταραμένες καί μολυ­σμένες, ένώ τά θυσιαστήρια τών ειδωλολατρών είναι θυ­σιαστήρια του σατανά».
Απόσπασμα από το βιβλίο «Οι δαίμονες και τα έργα τους»
Ιερά Μονή Παράκλητου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γέροντας Παΐσιος: Η ιστορία και η σημασία του κομποσχοινιού

- Γέροντα, ποιά σημασία έχει το κομποσχοίνι; - Το κομποσχοίνι είναι μια κληρονομιά, μια ευλογία, που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες μ...