Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Νέα Εποχή. Μέρος Δεύτερο

Το κίνημα της Νέας Εποχής χρησημοποιεί πληθωρικά τις αποκρυφιστικές τεχνικές της μαγείας, της μαντείας, του σατανισμού, τής άστρολογίας, του πνευματισμού, τών μέντιουμ, τής ολιστικής υγιεινής, τής κρυσταλλικής δύνα­μης, τής πυροβασίας, τής γιόγκα, του διαλογισμού κ.π.ά.
Τίς περισσότερες φορές οί τεχνικές αυτές προβάλλονται σάν έπιστημονικές τάχα μέθοδοι, που άποβλέπονν στήν άνακάλυψη “κρυφών δυνάμεων” μέσα ή έξω άπό τόν άνθρωπο, καί σάν “συνταγές” γιά τή λύση όλων τών προ­βλημάτων τής ζωής. Πρόκειται γιά ύπουλες δαιμονικές παγίδες, που, δυστυχώς, συλλαμβάνουν πολλά άννποψία­στα Θύματα.
Δέν υπάρχει καμιά αμφιβολία πώς όλες οί νεοεποχίτι­κες ομάδες κατευθύνονται άπό τά πονηρά πνεύματα, καί πώς οί διδασκαλίες τους δέν είναι ανθρώπινες έμπνεύσεις, άλλά έπίνοιες τών πνευμάτων αυτών, που φαίνονται τάχα “φωτισμένες”, γιατί στηρίζονται πάνω σέ ψυχολογικές αρχές, χρησιμοποιούν γλώσσα πνευματική, μιλάνε γιά Θεό καί αγάπη, κι έτσι ικανοποιούν πολλές γνήσιες έπιθυμίες τον έκπτωτου ανθρώπου.
Απόσπασμα από το βιβλίο «Οι δαίμονες και τα έργα τους»
Ιερά Μονή Παράκλητου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι πρέπει να ξέρουμε για τους λογισμούς

Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Ἀρχιμανδρίτης) Ὅποιος θέλει νὰ προσεύχεται μὲ καθαρὸ νοῦ, πρέπει νὰ μὴ μαθαίνει τὰ νέα τῶν ἐφημερίδων, νὰ μὴ διαβάζει...