Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Η αιτία της παρακμής της κοινωνίας

Ρωμ. 12,2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθαι τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.
Η αιτία της παρακμής της κοινωνίας
Όλοι παραδεχόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά στον κόσμο που από ηθική άποψη είναι βαριά άρρωστος. Οι διάφοροι μεγαλόσχημοι σωτήρες προτείνουν διάφορα φάρμακα για την θεραπεία: Περισσότερη μόρφωση, καλύτερη ιατρική περίθαλψη, άνοδο του βιοτικού επιπέδου….
Όλα αυτά είναι καλά, αλλά στην πραγματικότητα μοιάζουν με έμπλαστρο σε ξύλινο πόδι. Σήμερα το επείγον πρόβλημα της κοινωνίας μας, που χρειάζεται θεραπεία, είναι να τοποθετηθεί η οικογενειακή ζωή εκ νέου στη σωστή της βάση.
Άλλοι πάλι φρονούν ότι η θεραπεία των δεινών της ανθρωπότητας μπορεί να έρθει από τις κυβερνήσεις, τους επιστήμονες, τους πανεπιστημιακούς, τους ανθρώπους του πνεύματος, την εκκλησία.
Όλα αυτά μπορεί να παίξουν κάποιον ρόλο, αλλά εκείνο που πραγματικά κατεργάζεται το μέλλον της ανθρωπότητας είναι η οικογένεια, που είναι το τελευταίο προπύργιο της τάξης, της κοινωνίας, του κράτους, της θρησκείας.
Χρειαζόμαστε επιτακτικά οικογένειες που η λειτουργία τους θα στηρίζεται στις αρχές του Ευαγγελίου και στις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων. Το κέντρο ζωής τους θα είναι ο Ιησούς Χριστός, που ευλόγησε τον γάμο. (στην Κανά)
Κύριε μας, προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση στα προβλήματά μας με δικούς μας τρόπους και δικές μας μεθόδους αλλά όλα αποδείχτηκαν ανεπαρκή. Μόνο αν ως άτομα και ως οικογένειες στραφούμε σ’ Εσένα και σ’ ανακηρύξουμε Σωτήρα και Κύριο της ζωής μας όλα θα βρούν την σωστή θέση τους.
Jorge Melissas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο χριστιανός μπορεί να λυπάται μόνο για δύο λόγους!

Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι, όμως, για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συ...