Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

Λόγος 1 - Περί ἀποταγῆς τοῦ ματαίου βίου: "δέν ὑπάρχει ἄλλη θύρα ἀπό τήν ὁποία νά ἐπιστρέψῃ ἡ θέρμη, παρά μόνο αὐτή ἀπό τήν ὁποία ἔφυγε"

23. Ὅταν ἡ ψυχὴ προδώση τὸν ἑαυτό της καὶ χάση τὴν μακαρία καὶ πολυπόθητη θέρμη ποὺ εἶχε στὴν ἀρχή, ἂς ἐρευνήση ἐπιμελῶς νὰ ἐξακριβώση ἀπὸ ποιὰ αἰτία τὴν ἐστερήθηκε, καὶ ἐναντίον αὐτῆς τῆς αἰτίας ἂς ἀναλάβῃ ὅλο τὸν πόλεμο καὶ τὸν ζῆλο της. 

Διότι δὲν ὑπάρχει ἄλλη θύρα ἀπὸ τὴν ὁποία νὰ ἐπιστρέψῃ ἡ θέρμη, παρὰ μόνο αὐτὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἔφυγε.

Ουρανοδρόμος Κλίμαξ 

Αγίου Ιωάννου Σιναΐτου

Λόγος 1 - Περί ἀποταγῆς τοῦ ματαίου βίου

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Μόλις ανοίξουν τα μάτια μας, την ώρα που θα ξυπνήσουμε, αμέσως την ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με»

*Από το βιβλίο: «Η Τέχνη της Σωτηρίας (Τόμος Α’) – Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου» …Προσοχή από την στιγμή που θα ξυπνήσει από τον ύπνο ο άνθρ...