Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ἐπαναφορά Χριστολογικῶν αἱρέσεων ἀπό τόν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας;

Ἀπορίας ἄξιο εἶναι το τί συμβαίνει μέ τόν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ. Πρίν καιρό εἶχε σκανδαλίσει τόν ὀρθόδοξο λαό μέ τίς δηλώσεις του γιά τήν ὁμοφυλοφιλία. Ἀκούγοντας κανείς ὅμως διαδικτυακές ὁμιλίες του, πού ἀναρτῶνται στό λογαριασμό τῆς Μητροπόλεώς του στό facebook, διαπιστώνει ὅτι στά θεολογικά καί ἰδιαίτερα στά δογματικά θέματα δέν τά πηγαίνει καί τόσο καλά...

Σέ ὁμιλία τοῦ [1] γιά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων, ἀκούγεται νά κηρύσσει κακοδοξίες πού ἤδη ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Συγκεκριμένα λέγει τά ἑξῆς:

«Ἀκούσαμε σέ μία ἀπό τίς εὐχές, ἀναφερόμενη στόν Ἰησοῦ Χριστό:
''Πρίν λίγο σέ εἴδαμε ὡς νήπιο, τώρα σέ βλέπουμε τέλειο ἄνθρωπο νά εἶσαι στόν Ἰορδάνη καί νά ἔρχεται ὅλη ἡ ἁγία Τριάδα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό ἅγιο Πνεῦμα, γιά νά βαπτίζεσαι ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή, καί νά ξεκινᾶ τήν πορεία του, τήν ἀπολυτρωτική, ὁ Ἰησοῦς Χριστός γιά κάθε ἄνθρωπο''».

«Σήμερα ὁ Χριστός στόν Ἰορδάνη γίνεται τό πρόσωπο, πού συγκεντρώνει ἐπάνω του ὅλη τή χάρη τῆς θεότητος».

«Σήμερα ὁ Χριστός στόν Ἰορδάνη γίνεται τό πρόσωπο πού ταυτίζεται μέ τό ὑδάτινο στοιχεῖο, τό στοιχεῖο τῆς ζωῆς».

«Στόν Ἰορδάνη ποταμό πραγματώνεται ἡ θεότητα».

Ἀρχικά λέγει ὅτι εἴδαμε τό Χριστό ὡς νήπιο πρίν τή βάπτισή του καί ὡς τέλειο ἄνθρωπο κατά τή βάπτισή του. Ἄραγε ὡς νήπιο δέν ἦταν τέλειος ἄνθρωπος; Ἀλλά ἄς προσπεράσουμε αὐτό, τό ὁποῖο ἴσως νά μπορούσαμε νά τό δικαιολογήσουμε, θεωρῶντας ὅτι ἔγινε λάθος, ἀκούσια, ἐν τή ρύμη τοῦ λόγου.

Στά ἀμέσως ἑπόμενα λόγια του φαίνεται νά διαχωρίζει τό Χριστό ἀπό τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, διότι λέγει ὅτι, κατά τή βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται ὅλη ἡ ἁγία Τριάδα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό ἅγιο Πνεῦμα, γιά νά βαπτιστεῖ ὁ Χριστός. Ὅμως ὁ Χριστός δέν εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ; Δέν ἔχουμε ἕνωση τῶν δύο φύσεων, θείας καί ἀνθρώπινης, ἐν τῇ ὑποστάσει τοῦ Λόγου;

Ἀκόμα καί ἄν θέλαμε νά δικαιολογήσουμε πάλι τα ἀνωτέρω, τάχα ὅτι ἔγινε λάθος ἐκ παραδρομῆς, δέν μας τό ἐπιτρέπει ἡ συνέχεια, κατά τήν ὁποία ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀνωτέρῳ κακοδοξία. Ἀναφέρει ὁ ἐν λόγῳ μητροπολίτης ὅτι κατ' αὐτήν τήν ἡμέρα ὁ Χριστός στόν Ἰορδάνη γίνεται τό πρόσωπο, πού συγκεντρώνει ἐπάνω του ὅλη τή χάρη τῆς θεότητας. Ἄραγε, ρωτοῦμε ἐμεῖς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς τέλειος Θεός δέν εἶχε πρίν τή βάπτισή του ὅλη τη χάρη τῆς θεότητας; Αὐτός δέν ἔφερε ὅλη τή θεία φύση; Στόν ἕνα Ἰησοῦ Χριστό δέν ἑνώθηκαν ἡ θεότητα καί ἡ ἀνθρωπότητα;

Φαίνεται ὁ μητροπολίτης νά ἀναγνωρίζει δύο πρόσωπα στό Χριστό. Τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου Χριστοῦ καί τό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Οἱ συγκεκριμένες δηλώσεις δέν ἀπέχουν ἀπό τίς μεγάλες χριστολογικές αἱρέσεις τίς ὁποῖες ἀντιμετώπισαν οἱ οἰκουμενικές σύνοδοι.

Περί δέ τῆς ταυτίσεως τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ μέ τό ὑδάτινο στοιχεῖο καί τήν πραγμάτωση τῆς θεότητας ἐντός τοῦ Ἰορδάνη δέν σχολιάζουμε κάτι. Ποιός ξέρει ἀπό πού ἀπορρέουν τέτοιες φρικώδεις ἀντιλήψεις;

[1]. https://fb.watch/i5hwo-l19x/

ΣΧΟΛΙΟ

Μᾶλλον θά πρέπει νά ἐπιστρέψει στά θρανία ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης, ἀλλά σίγουρα θά πρέπει νά κόψει τίς κακές παρέες. Σέ λίγο θά μᾶς πεῖ, ἄν δέν μᾶς τό λέει ἤδη, ὅτι τό ὑδάτινο στοιχεῖο, «τό στοιχεῖο τῆς ζωῆς» ὅπως τό ὀνομάζει, ἦταν αὐτό πού ἁγίασε τόν Ἰησοῦ Χριστό!

tasthyras

πηγή

Εκ του ιστολόγιου: Πέρα των όσων αναφέρει το άρθρο, ο κ. Γαβριήλ αναιρεί και το ρόλο της Παναγίας. Η Παναγίας κατά τους Αγίους Πατέρες της Ορθοδοξίας, αναφέρεται (και είναι) ως Θεοτόκος. Γνωρίζει ο κ. Γαβριήλ τι σημαίνει Θεοτόκος;

Δια της Υπεραγίας Θεοτόκου, λαμβάνει χώρα στην κοιλία της, η Ενανθρώπισης του Ιησού Χριστού και όχι κατά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη Ποταμό. Εκεί ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, πηγαίνει ως Θεάνθρωπος και ως τέτοιον τον αναγνωρίζει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο Τίμιος Πρόδρομος.

Όμως ο κ. Γαβριήλ δεν τον αναγνωρίζει ως Θεάνθρωπο προ της βαπτίσεώς Του στον Ιορδάνη ποταμό, αλλά ως έναν απλό άνθρωπο.

Μα αν ήταν ένα απλός άνθρωπος, δε θα έλεγε ο Τίμιος Πρόδομος πως εκείνος έχει την ανάγκη να βαπτισθεί από τον Θεάνθρωπο.

Πως τα προσπερνάει αυτά ο ο κ. Γαβριήλ;

Ο συνδυασμός στην όλη αυτή την παρερμηνεία που κάνει και του «υδάτινου στοιχείου» ως ζωής, αποτελεί ακόμη μία προσωπική του πρωτοτυπία.  

Οι ερμηνείες που κάνει, ΑγιοΠατερικά δεν συναντώνται πουθενά.  

Α.Η.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἡ κ. Διαμαντοπούλου, οἱ «ὀρθόδοξες» ἱέρειες καί ὁ κορυφαῖος Μητροπολίτης

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47  ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ.  210 8025211 estiapm@gmail.com Ἀλγεινή ἐντύπωση πρ...