Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Αποφθέγματα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου - "Ανώφελη είναι η νηστεία, όταν περιορίζεται μόνο στις τροφές"

· Το πίπτειν ανθρώπινον, το εμμένειν εωσφορικόν, το μετανοείν θείον.

· «Μή σφόδρα θαρρείν, μηδ’ απελπίζειν άγαν. Τό μέν γάρ εκλύει, τό δ’ανατρέπει».
-Μετάφραση: Μην θαρεύεσαι υπερβολικά, ούτε να απελπίζεσαι πολύ. Διότι το μεν πρώτο χαλαρώνει τη ζωή, το δε δεύτερο την ανατρέπει.

· «Μή είς αύριον αναβάλλου ή γάρ αύριον ουδέ ποτε λαμβάνει τέλος».

· Δε μπορείς να είσαι ήλιος; Τότε γίνε σελήνη.

· Η συναίσθηση της άγνοιας είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη γνώση.

· Κλαύσον τους αμετανοήτους, κλαύσον τους μηδέποτε μετανοήσαντες.

· Όταν ανακαλύπτεις την πόρτα της καρδιάς σου, ανακαλύπτεις τη πύλη του ουρανού

· Τούτο είναι που ανατρέπει όλη την οικουμένη. Η αμέλεια που δείχνουμε για την ανατροφή των παιδιών μας

· Η μεν απελπισία αυτόν που έπεσε δεν τον αφήνει να σηκωθεί, η δε αμέλεια τον όρθιο καταφέρνει να το γκρεμίσει.

· Η ελπίδα, οδηγεί στη μετάνοια και τη σωτηρία.

· Όταν δυστυχούμε είναι φυσικό να πλησιάζουμε το Θεό. Το σπουδαίο και θαυμαστό είναι να μας διακρίνει ευλάβεια όταν ευτυχούμε.

· Ανώφελη είναι η νηστεία, όταν περιορίζεται μόνο στις τροφές.

· Ο Θεός εμφανίζεται επιεικής στους αμαρτωλούς και αυστηρός στους δικαίους.

· Ως φτωχούς βλέπει τους αμαρτωλούς ο Θεός και τους ελεεί, ως πλούσιους βλέπει τους ενάρετους και τους αντιμετωπίζει απαιτητικά.

· Η μετάνοια χωρίς ελεημοσύνη είναι νεκρή και χωρίς φτερά.

· Όποιος ελεεί το φτωχό δανείζει το Θεό, με βέβαιη επιστροφή του δανείου του.

· Ο πλούσιος μπορεί να δικαιωθεί με την ελεημοσύνη, αλλά και ο φτωχός με τη υπομονή.

· Με τη μετάνοια σβήνουμε κάθε αμαρτία στο άπειρο πέλαγος της φιλανθρωπίας του Θεού.

· Ο Χριστός δε ντρέπεται να απλώσει το χέρι του να πάρη λίγη ελεημοσύνη του πτωχού, και ντρέπεσαι συ να απλώσεις το χέρι να δώσεις λίγον αργύριον ή και άρτον; πόσης εντροπής;

· Η πρώτης θυγάτηρ του Θεού είναι η ελεημοσύνη, αυτή η ελεημοσύνη κατέπεισε τον Θεό και έγινε άνθρωπος, για να σώσει τον άνθρωπον.

· …ούτω είναι και εκείνος, όπου πλεονεκτεί πάντοτε να πλουταίνει, και αυτός πάλιν πτωχός είναι. Εις όλη του τη ζωή ζητιάνος.

· Πλoύτον, τον γεννήτορα πάσης παρανομίας, τον ευρετήν πάσης κακίας, τον συνεργόν της ψυχοφθόρου γαστριμαργίας και αντίπαλον της εγκρατείας, τον πολέμιον της σωφροσύνης, τον πάσης αρετής κρυπτόν κλέπτην.

· Ο φθόνος τους της ψυχής οφθαλμούς πηροί (τυφλώνει).

· Όπως το σώμα έχει ανάγκη από υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη από καθημερινή υπόμνηση και τροφή πνευματική.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα οκτώ «ΟΥΑΙ» πριν από τη μεγάλη σύγκρουση

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος ΠΡΙΝ, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ μιὰ μεγάλη μάχη συμβαίνει πολλὲς φορὲς τὰ δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα νὰ ἔρχωνται μεταξύ τους ...