Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Ἔντονος Δραστηριότης τῶν αἱρέσεων εἰς Γαλάτσι

Κύριε Διευθυντά,

ἐπειδὴ ἡ ἐφημερίδα εἶναι ἡ μοναδικὴ ἴσως στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, ποὺ ἀναφέρεται σὲ θέματα τῶν αἱρέσεων, θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω ὅτι στὴν περιοχὴ τοῦ Γαλατσίου τελευταῖα πλῆθος αἱρετικῶν ἐπισκέπτονται καθημερινὰ τὰ σπίτια καὶ τὰ καταστήματα τῶν κατοίκων προκειμένου νὰ τοὺς προσηλυτίσουν στὴν αἵρεσή τους.

Συγκεκριμένα οἱ χιλιαστές, ποὺ ἀπευθύνονται μὲ προσωπικὲς ἐπιστολὲς στοὺς κατοίκους, διανέμουν χιλιάδες ἔντυπα καὶ τοὺς προσκαλοῦν σὲ ἐκδήλωση, ποὺ θὰ γίνει τὸν Ἀπρίλιο σὲ αἴθουσα τοῦ Δήμου Γαλατσίου.

Θὰ πρέπει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, οἱ ἐνορίες τῆς περιοχῆς ἀλλὰ καὶ τὰ θρησκευτικὰ σωματεῖα νὰ κινητοποιηθοῦν ἄμεσα καὶ νὰ ἐνημερώσουν τὸν ὀρθόδοξο λαὸ γιὰ τὴν αἵρεση τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» μὲ ἐγκύκλιο καὶ ἐνημερωτικὰ φυλλάδια.

Τὸ ἀντιαιρετικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας θὰ πρέπει νὰ ἐπανέλθει σὲ ὅλες τὶς Μητροπόλεις καὶ τὶς ἐνορίες.

Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ προστατεύσει τοὺς ὀρθόδοξους Χριστιανούς.

Μᾶρκος Θεολογόπουλος

Ἐκπαιδευτικός

πηγή: orthodoxostypos.gr

makkavaios.blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης: "Αὐτός, πού θέλει νά μιμηθῆ τόν πράο καί ἡσύχιο Κύριο, πρέπει νά ἀγαπήση τήν εὐλογημένη σιωπή"

Ø Ὁ πολύλογος, ἔστω κι ἄν εἶναι ρήτορας, πνευματικά δέν εὐδοκιμεῖ. Ø Ἡ ἀργολογία ἐκδιώκει ἀπό τήν καρδιὰ τό χαροποιόν πένθος. Ø Νά ὁμ...