Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Με απλά λόγια, τι είναι τα Ομόλογα για τα οποία ακούμε πως πρέπει να αποπληρώσουμε

Με απλά λόγια και με τις όσες γνώσεις έχω στα οικονομικά. Όταν ένα κράτος, θέλει να δανεισθεί χρήματα, εκδίδει Ομόλογα Δημοσίου. Έτσι η Ελλάδα, εκδίδει Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Το Ομόλογο αυτό έχει μία χρονική διάρκεια π.χ. 5 χρόνια και ένα ετήσιο επιτόκιο δανεισμού.
Όταν περάσουν αυτά τα 5 χρόνια, το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να πληρώσει το ποσό του Ομολόγου, π.χ. 5 δις ευρώ. Κάθε χρόνο όμως, πληρώνει για το ομόλογο αυτό, έναν τόκο, που εξαρτάται από το επιτόκιο με το οποίο δανείσθηκε όταν εξέδωσε το Ομόλογο.
Αν δηλαδή το Ομόλογο έχει αξία 5 δις ευρώ (δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο δανείσθηκε 5 δις ευρώ) και είναι διάρκειας 5 ετών, με επιτόκιο 3%, τότε το Ελληνικό Δημόσιο, κάθε χρόνο θα πληρώνει τόκο, 150 εκατομμύρια ευρώ, σε αυτόν που κατέχει το Ομόλογο. Στο τέλος της 5ετίας, θα πληρώσει και τα 5 δις ευρώ που είχε δανεισθεί το Ελληνικό Δημόσιο, στον Ομολογιούχο, δηλαδή αυτόν που έχει το Ομόλογο στα χέρια του.
Ο Ομολογιούχος, στη λεγόμενη «Δευτερογενή Αγορά», μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να πουλήσει αυτό το Ομόλογο που η αξία του είναι 5 δις (όταν λήξει το ομόλογο), σε ποσό μικρότερο των 5 δις. Μπορεί να το δώσει για 3,5 δις ευρώ γιατί φοβάται ότι η Ελλάδα, μετά από 5 χρόνια δεν θα μπορεί να το αποπληρώσει. Μπορεί να το πουλήσει στη δευτερογενή αγορά ο Ομολογιούχος, γιατί έχει ανάγκη από ρευστό χρήμα. Δηλαδή, από μετρητά.
Τα Κρατικά Ομόλογα (δηλαδή τα Ομόλογα που εκδίδουν τα Κράτη, τα Ομόλογα Δημοσίου), κυρίως, τα αγοράζουν οι λεγόμενοι «Θεσμικοί Επενδυτές». Συνήθως είναι Τράπεζες. Αγοράζει λοιπόν μία Γαλλική Τράπεζα το παραπάνω Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου των 5 δις, διάρκειας 5 ετών (5ετές) με επιτόκιο 3% και δίνει στην Ελλάδα, 5 δις ευρώ μετρητά.
Η Ελλάδα, κάθε χρόνο καταβάλει στην Γαλλική Τράπεζα, τον τόκο που είναι βάσει του ετησίου επιτοκίου 3%, 150 εκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος της 5ετίας, θα πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο στην Γαλλική Τράπεζα και τα 5 δις που αξίζει το Ομόλογο για να εξοφλήσει το δάνειο που πήρε από την Γαλλική Τράπεζα, μέσω της Έκδοσης, Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου. 

Το συνολικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο για το 5ετές Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου με 3% επιτόκιο δανεισμού, θα είναι: τα 5δις ευρώ + (150εκ ανά έτος τόκοι x 5 χρόνια (5ετές είναι το ομολόγο) 750εκ ευρώ τόκοι = 5 δις και 750 εκατομμύρια θα έχει πληρώσει το Ελληνικό κράτος στον Ομολογιούχο για ένα 5ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου αξίας 5 δις ευρώ και με επιτόκιο 3%.
Αν κάποιος ασχολούνταν παλιότερα με το χρηματιστήριο, θα ήξερε για τα λεγόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια. Η Τράπεζα, δημιουργούσε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δηλαδή με χρήματα απλών μικροπενδυτών και αγόραζε είτε ομόλογα Εσωτερικού, δηλαδή Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, είτε ομόλογα Εξωτερικού, δηλαδή Ομόλογα που εξέδιδαν άλλες χώρες εκτός Ελλάδας. Είχε Αμοιβαία Κεφάλαια Ομολόγων Εξωτερικού Ευρώπης, ή Αναπτυσσόμενων Χωρών κλπ.
Μέσω δηλαδή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ένας μικροεπενδυτής, συμμετείχε στην αγορά Κρατικών Ομολόγων που έκανε η Τράπεζα είτε από το Ελληνικό Δημόσιο (Κράτος), είτε από άλλα κράτη. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε «Μερίδια», που η τιμή τους ανεβοκατέβαινε ανάλογα με την πορεία των ομολόγων και ο μικροεπενδυτής, αγόραζε όσα Μερίδια ήθελε.
Από όσο δηλαδή τα θυμάμαι από την εποχή του χρηματιστηρίου. Έχω χρόνια να ασχοληθώ με τον τζόγο, δηλαδή με το χρηματιστήριο. Τζόγος έχει καταντήσει.
Αυτά λοιπόν, με απλά λόγια, για τα Κρατικά Ομόλογα που ακούμε πως πρέπει να ξοφλήσουμε, αποπληρώσουμε και που έχουν στην κατοχή τους, Ελληνικές και Ξένες τράπεζες.
Εκτός από τα Κρατικά Ομόλογα που εκδίδουν τα Κράτη για να δανειστούν, υπάρχουν και τα Εταιρικά, τα οποία τα εκδίδουν οι Εταιρίες. Λειτουργούν περίπου με τον ίδιο τρόπο.
Akrovolistis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Κάθε ιερός ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη.

Κάθε ιερός ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη. Και όταν είσαι μέσα στον ναό, ή­δη βρίσκεσαι στον ουρανό.  Έτσι, όταν η...