Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Ἐλευθερία σημαίνει εὐθύνη

Ἐλεύθερος Ἄνθρωπος εἶναι αὐτὸς ποὺ μπορεῖ νὰ σκέπτεται ἐλεύθερα, νὰ δρᾷ ἐλεύθερα καὶ φυσικὰ νὰ ἔχῃ κάθε στιγμὴ τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἐλευθερίας του. 
Ἐλευθερία ΔΕΝ σημαίνει νὰ λέῳ καὶ νὰ κάνῳ ὅ,τι θέλω, δίχως νὰ παραμένῳ ἐκεῖ γιὰ νὰ ὑποστῷ τὶς συνέπειες τῶν λόγων καὶ τῶν πράξεών μου.
Ἐλευθερία σημαίνει εὐθύνη. Διότι ἐὰν ΔΕΝ ἀντέχῳ νὰ σηκώσῳ τὴν εὐθύνη τῶν λόγων καὶ τῶν πράξεών μου, αὐτὸ σημαίνει πὼς θὰ τὴν μεταθέσω σὲ ἄλλους, μεταγενεστέρους ἴσως, ἤ καὶ συγχρόνους μου.

Μὰ ὅταν ὑπεκφεύγῳ τῶν εὐθυνῶν, τότε ΔΕΝ εἶμαι καὶ ἄξιος τῆς ἐλευθερίας. Ἡ κοινωνία μας εἶναι μία κοινωνία ἀνευθύνων. Ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ μᾶς ἐκπαιδεύουν μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ νὰ μοιραζόμεθα τὴν ὁποίαν εὐθύνη, ἤ ἀκόμη καὶ νὰ τὴν μεταθέτουμε. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ κάποιος ἀποχωρεῖ ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς οἰκογενείας του, αὐτομάτως μπαίνει στὴν διαδικασία ἀποποιήσεως τῶν εὐθυνῶν του.

Κυβερνήσεις ἐκλεγμένες ἀπὸ λαούς, γιὰ νὰ… μοιράζονται τὴν εὐθύνη τῶν καταστροφικῶν ἀποφάσεών τους μὲ τοὺς …λαούς!!! Ἰατροὶ ποὺ κρύβονται ἀπὸ τὰ ἰατρικά τους λάθη, πίσω ἀπὸ τὴν προστασία τῶν συλλογικῶν τους ὀργάνων, ποὺ στρέφονται… ἀπειλητικὰ κατὰ τῶν θυμάτων τους!!! Δικαστὲς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῶν ἀποφάσεών τους… ἀδικῶντας. Οἰκονομολόγοι ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἔχουν τὸ θάῤῥος τῆς γνώμης τους παπαγαλίζοντας. Πανεπιστημιακοὶ ποὺ ἀρνοῦνται νὰ διδάξουν ἀλήθειες, παπαγαλίζοντας ἀσυναρτησίες. Δάσκαλοι ποὺ… ΔΕΝ ἔχουν εὐθύνη γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ἐκπαιδεύουν, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἀποφασίζουν αὐτοὶ γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἐκπαιδεύσεως.
  
Καὶ ἡ μόλυνσις μεγαλώνει. Ἐξαπλώνεται… Ὅλο καὶ περισσότεροι τομεῖς μετατρέπονται σὲ ἀνευθύνους ἤ συνεπευθύνους. Κι ἐκεῖ παγιώνεται ἡ αὐτοκατάργησις τῆς ὁποίας ἐλευθερίας μας!!! Ἡ ἄρνησις ἀναλήψεως τῆς εὐθύνης ἀφορᾶ πλέον σὲ ὅλο καὶ περισσότερα ἄτομα ἤ ὁμάδες… Δὲν μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε φαίνεται πὼς ἡ ἀποφυγὴ τῶν εὐθυνῶν μεγαλώνει τὸ ἐπίπεδον τῆς δουλείας μας. Μὰ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀλλάξῃ! Καὶ θὰ ἀλλάξη!!!
Υ.Γ. Ἄλλως τε… Ἐάν ΔΕΝ μπορῷ νά διαχειριστῷ τήν ἐλευθερία μου, γιά ποιόν λόγο νά τήν ἐπικαλοῦμαι;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Κάθε ιερός ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη.

Κάθε ιερός ναός είναι και ένα κομμάτι του ουρανού επάνω στην γη. Και όταν είσαι μέσα στον ναό, ή­δη βρίσκεσαι στον ουρανό.  Έτσι, όταν η...