Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

Χριστιανισμός Και ΛΟΑΤΚΙσμός - Γιάννης Σιμωνίδης ELEFTHEROS EP.103

Ο κύριος Ιωάννης Σιμωνίδης, μου έστειλε το παραπάνω βίντεο. Το παραθέτω.

Α.Η.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης: "Αὐτός, πού θέλει νά μιμηθῆ τόν πράο καί ἡσύχιο Κύριο, πρέπει νά ἀγαπήση τήν εὐλογημένη σιωπή"

Ø Ὁ πολύλογος, ἔστω κι ἄν εἶναι ρήτορας, πνευματικά δέν εὐδοκιμεῖ. Ø Ἡ ἀργολογία ἐκδιώκει ἀπό τήν καρδιὰ τό χαροποιόν πένθος. Ø Νά ὁμ...