Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Άγιος Γέροντας Παΐσιος: «Να βάζουμε ερωτηματικά στους λογισμούς υπόνοιας»

«Να βάζουμε ερωτηματικά στους λογισμούς υπόνοιας»
Βλέπω, μερικοί κοσμικοί τί καλούς λογισμούς πού έχουν! Ενώ άλλοι, οί καημένοι, πόσο βασανίζονται με πράγματα πού ούτε κάν ύπάρχουν, άλλά ούτε καί ό πειρασμός θά μπορούσε νά τά σκεφτεί! Μιά φορά, όταν έβρεξε μετά άπό μεγάλη ανομβρία, ένιωσα τέτοια εύγνωμοσύνη στόν Θεό, πού καθόμουν μέσα στό Καλύβι καί έλεγα συνέχεια: «Σ΄ ευχαριστώ εκατομμύρια – δισεκατομμύρια φορές, Θεέ μου». Έξω, χωρίς νά τό ξέρω, ήτάν ένας κοσμικός καί μέ άκουσε. 'Οταν με είδε μετά, μού είπε: «Πάτερ, σκανδαλίσθηκα. ΄Ακουσα νά λές έκατομμύρια - δισεκατομμυρια καί είπα τί είναι αύτά πού λέει ό πατήρ Παϊσιος;
Τί νά τού έλεγα; Εννοούσα εύχαριστίες στόν Θεό γιά τήν βροχή, καί αύτός νόμιζε ότι μετρούσα χρήματα. Καί άν ήταν κανένας άλλος, θά µπορούσε νά έρθει νά με ληστέψει τό βράδυ, νά μού δώση και ένα γερό ξύλο, καί τελικά δεν θά έβρισκε τίποτε.
Μια άλλη φορά είχε έρθει κάποιος πού είχε άρρωστο παιδί. Τόν πηρα νά τόν δώ μέσα στό έκκλησάκι. 'Οταν άκουσα τό πρόβλημά του, τού είπα, γιά νά τον βοηθήσω: «Κάτι πρέπει νά κάνεις κι εσύ, γιά νά βοηθηθεί τό παιδί σου. Μετάνοιες δέν κάνεις, νηστεία δέν κάνεις, χρήματα δέν έχεις, γιά νά κάνεις έλεημοσύνες, πές στόν Θεό: Θεέ μου, δεν έχω κανένα καλό νά θυσιάσω γιά τήν υγεία του παιδιού μου, θα προσπαθήσω τουλάχιστον νά κόψω τό τσιγάρο». Ο καημένος συγκινήθηκε και μου υποσχέθηκε πως θά το κάνει. Πήγα νά του ανοίξω τήν πόρτα, γιά νά φυγή, και έκεϊνος άφησε τό τσακμάκι και τά τσιγάρα μέσα στό έκκλησάκι, κάτω άπό τήν είκόνα του Χριστού…. Εγω δέν τό πρόσεξα.
Μετά άπό αυτόν μπήκε ένας νεαρός στό έκκλησάκι, κάτι ήθελε νά μου πει, και ύστερα βγήκε έξω και κάπνιζε. Του λέω: «Παλληκάρι, δέν κάνει νά καπνίζεις εδώ. Πήγαινε λίγο πιό πέρα».
«Μέσα στήν έκκλησία έπιτρέπεται νά καπνίζεις;», μου λέει. Αυτός είχε δει τό πακέτο μέ το τσακμάκι που είχε άφήσει ό πατέρας τού άρρωστου παιδιού και έβαλε λογισμό ότι καπνίζω. Τόν άφησα νά φύγει μέ τόν λογισμό του. Καλά, και άν κάπνιζα, και μέσα στην έκκλησία θά κάπνιζα; Βλέπετε τί είναι ο λογισμός;
- Γέροντα, ή υπόνοια, ή καχυποψία, πόση ζημιά μπορεί νά κάνει στήν ψυχή;
- Ανάλογα μέ τήν υπόνοια είναι καί ή ζημιά. Η καχυποψία φέρνει καχεξία.
- Πώς θεραπεύεται;
- Μέ καλούς λογισμούς.
- Γέροντα, άν δει ό άνθρωπος ότι πέφτει έξω μια φορά, αυτό δέν τόν βοηθάει;
- Αν πέσει μιά φορά έξω, τέλος πάντων… άν πέσει όμως δυο φορές, θά σακατευθεί. Θέλει προσοχή, γιατί και ένα τοις χιλίοις νά μήν είναι τά πράγματα έτσι όπως τά σκεφθήκαμε, κολαζόμαστε.
Όταν ήμουν στό Κοινόβιο, μιά φορά τήν Μεγάλη Σαρακοστή ένα γεροντάκι, ό Γερο - Δωρόθεος, τηγάνιζε κολοκυθάκια. Τόν είδε ένας άδελφός τήν ώρα που τά έβαζε στό τηγάνι και έρχεται και μου λέει: «Νά δεις, ό Γερο - Δωρόθεος τηγανίζει κάτι µπάρμπούνια τόσο μεγάλα!». «Μα, του λέω, ό Γερο - Δωρόθεος, Μεγάλη Σαρακοστή, δέν είναι δυνατόν νά τηγανίζει μπαρμπούνια».
«Ναί, μου λέει, τά είδα με τά μάτια μου, κάτι μπαρμπούνια τόσα!». Ο Γερο - ΔωρόΘεος είχε έρθει δεκαπέντε χρόνων στό Άγιον Όρος καί ήταν σάν μάνα. Αν έβλεπε κανένα καλογέρι λίγο φιλάσθενο, «έλα έδώ, του έλεγε, έχω ένα μυστικό νά σου πω», καί του έδινε λίγο ταχίνι μέ κοπανισμένα καρύδια ή κάτι άλλο. Καί τά γεροντάκια τά οικονομούσε άνάλογα. Πάω μετά στον Γερο - Δωρόθεο και τί νά δώ; ΚολοκυΘάκια τηγάνιζε γιά τό νοσοκομείο!
- Καί άν, Γέροντα, ένας λογισμός υπόνοιας γιά κάποιον βγει αληθινός;
- Και άν μιά φορά βγη άληθινός ένας τέτοιος λογισμός, σημαίνει ότι κάθε φορά Θά είναι άληθινοί τέτοιοι λογισμοί; Ύστερα που ξέρεις άν ό Θεός έπέτρεψε νά βγει άληθινός έκείνος ό λογισμός, γιά νά δώσει πνευματικές εξετάσεις ο άλλος στην ταπείνωση;
Βέβαια χρειάζεται νά προσέχει κανείς νά μη δίνη και ο ίδιος άφορμές, ώστε ό άλλος νά βγάζει λανθασμένα συμπεράσματα. Γιά νά βάλει λ.χ. κάποιος έναν άριστερό λογισμό γιά σένα, μπορεί ό ίδιος νά έχει έμπάθεια, άλλά κι εσύ µπορεί νά έδωσες άφορμή. Αν, παρόλο που έσυ πρόσεξες, ό άλλος σκεφτεί κάτι είς βάρος σου, τότε νά δοξάσεις τον Θεό καί νά ευχηθείς γιά εκείνον.
από το βιβλίο: «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ τόμος Γ σελ 63»  (ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ανησυχία για το “balconing” στην Ισπανία: Τουρίστες πηδούν από μπαλκόνια ξενοδοχείων

Τουρίστες νεκροί ή σοβαρά τραυματίες αφού πήδηξαν από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους: το φαινόμενο “balconing” προκαλεί εκ νέου θύματα ...